VVD Haarlem zet zich in voor middendure woningen

De huidige en vorige coalitie hanteren al enige tijd bij nieuwbouwprojecten een verdeling van 40% sociale huur, 40% middenduur huur of koop en 20% dure woningen. Een verdeling waar wij mee kunnen leven, immers aan dure woningen is in Haarlem het minste gebrek.
Nu leeft bij de coalitie ook de wens om ten westen van het Spaarne het aantal sociale huurwoningen te verhogen naar 50%. Het voorstel was 50-50. Dat betekent dat het minimum aantal middendure woningen niet is vastgelegd! Wat dat tot gevolgen kan hebben is te zien bij de eerste projecten waar deze regel geldt, het Deli terrein en het Sonneborn terrein, beide gelegen langs de Spaarndamseweg. In totaal komen hier 258 woningen waarvan 125 sociale huur, 117 duur en slechts 16 middenduur.
Bij de startnotitie van het Sonnebornterrein werd een motie van de VVD aangenomen waarbij het college werd opgeroepen zich in te zetten om een zo hoog mogelijk percentage middendure woningen te realiseren in het project. Resultaat: een schamele en teleurstellende 11%.
Deze resultaten zijn voor de VVD niet acceptabel.

Niet alleen is er immers grote behoefte aan woningen in het midden segment, ze bieden ook een mogelijkheid tot doorstroming waardoor weer een sociale huurwoning beschikbaar komt.
De coalitie diende nog een amendement in op het eigen voorstel maar die tekst was zo boterzacht dat het geen enkele zekerheid bood.
Reden waarom wij uiteindelijk tegen het hele voorstel hebben gestemd, de VVD blijft zich inzetten om naast sociale huurwoningen ook flinke aantallen middendure huur- en koopwoningen te bouwen!