Zonder gedegen participatie en onderzoek geen Domus Plus

In oktober besprak de raad de kredietaanvraag van het college ten behoeve van de aankoop van het perceel aan de Nieuweweg 2 om daar de opvangvoorziening Domus Plus te kunnen vestigen. De VVD stemde niet in met dit krediet, de coalitie wel waardoor in januari de commissie Samenleving het vervolgkrediet besprak voor de startnotitie die in juni 2019 klaar zou moeten liggen voor de vestiging van een Domus Plus voorziening aan de Nieuweweg 2.

U leest het goed, de grond is al gekocht maar of de Nieuweweg 2 ook daadwerkelijk een geschikte locatie is voor een Domus Plus voorziening, dat is nog de vraag. Fractiegenoot Joris Blokpoel was daarover in oktober al heel duidelijk: Een voorziening voor beschermd wonen en een maatschappelijke opvang van personen met een verstandelijke beperking, afwijkende leefstijl en chronische gedragsstoornissen. Uitbehandelde verslaafden aan de rand van een park in een omgeving op nog geen 5 minuten van een school, een sportvereniging en een kinderopvang. Voor de VVD Haarlem allemaal elementen die de aankoop van de locatie onwenselijk maakt. Op verschillende locaties in het land zijn er negatieve en onveilige ervaringen met een dergelijke voorziening. In Haarlem wil het college een voorziening dicht bij de gebouwde omgeving realiseren.

Omdat de coalitie bij de behandeling van het voorstel voor de aankoop van de grond al doorhad dat de omwonenden van de Nieuweweg 2 helemaal niet zitten te wachten op deze opvang naast hun deur dienden ze voor de bühne een amendement in: “Maak aankoop Nieuweweg een grondaankoop zonder pretenties”. Uit de bijdragen van de coalitiepartijen in het debat bleek al snel dat dit een wassen neus was. En dat bleek ook toen de commissie Samenleving in januari de vervolgkrediet aanvraag kreeg voor een startnotitie voor de vestiging van jawel een Domus Plus voorziening aan de Nieuweweg 2.  

Wat de VVD betreft konden we het er in de commissie dan ook lang of kort over hebben. De VVD is en blijft tegen het doorgaan met het doorduwen van een Domus Plus voorziening aan de Nieuweweg 2. Wat de VVD betreft heeft het college een cruciale fout gemaakt: volgordelijkheid. Wat de VVD betreft neemt het college de zorgen van onze bewoners onvoldoende serieus en communiceert daar ook niet transparant over. De aankoop van het perceel is niet zonder pretenties. Natuurlijk vindt ook de VVD het belangrijk om de Domus Plus doelgroep hulp te bieden. Maar wel volgens de juiste route.

Want er mag dan wel een amendement aangenomen zijn die de aankoop van Nieuweweg 2 loskoppelt van het vestigen van een Domus Plusvoorziening maar die knip zagen we vervolgens nergens terug in de stukken. Ook deze stukken zijn gericht op de wens van het college: een Domus Plus voorziening aan de Nieuweweg 2. Daarmee neemt het college de omwonenden niet serieus en toont het college geen goed voorbeeld van de Nieuwe Democratie waarmee het college een maand lang de straat op gaat.  

Wat de VVD wel wil is een gedegen onderzoek naar alle mogelijke Domus Plus locaties. Het college vond dat daarvoor wel gebruik gemaakt kon worden van de criteria en zoektocht naar de Skaeve Huse locaties. Het college dacht daarbij mogelijk toevallig ook nog wel een andere Domus Plus locatie tegen te kunnen komen. Maar de criteria voor deze verschillende opvanglocaties zijn helemaal niet gelijk. En het college wil eigenlijk helemaal niet afwijken van de Nieuweweg 2, de grond is immers al gekocht.

Dat bleek ook bij het teruglezen van de commissieverslagen van de commissie Ontwikkeling over de aankoop van het perceel. Wat bleek, wethouder Meijs heeft daar de commissie voorgehouden dat de toetsingscriteria voor de Skaeve Huse gewoon gebruikt konden worden omdat deze door de commissie waren goedgekeurd. Dat is niet het geval, ook met deze criteria is de wethouder terug naar de tekentafel gestuurd. Er was genoeg kritiek, niet alleen op de burgerparticipatie maar ook op de milieu eisen die door de gemeente strikter worden gehanteerd dan noodzakelijk. Wederom een kans om potentiele locaties mis te lopen. Excuses voor deze onjuiste wijze van informeren van de commissie Ontwikkeling kreeg de VVD niet van de wethouder.

Al met al vindt de VVD het risico dat potentiele andere locaties over het hoofd worden gezien te groot. Daarom deed de VVD in de commissie de volgende oproep: ‘Als u onze bewoners serieus neemt, start u een breed onderzoek naar een Domus Plus locatie’.

Daarnaast heeft de VVD aangegeven dat er een opdracht ligt om haar geloofwaardigheid op dit dossier terug te winnen. Als het college echt uitvoering geeft aan het amendement van de coalitie, dan moet er eerst een breed locatie onderzoek komen. Dat kost wellicht tijd, maar de VVD doet niet mee aan dit haastwerk.

Gelukkig kon een meerderheid van de commissie zich vinden in de kritische houding van de VVD.  Eindresultaat: ook dit voorstel moet terug naar de tekentafel. Er wordt nog geen krediet vrijgegeven totdat er een breed onderzoek is gedaan zonder tunnelvisie op de Nieuweweg 2.

De VVD blijft dit voorstel kritisch volgen.