• Kadernota 2016: Te weinig ambitie

  11 juli − De gemeenteraad heeft begin juli de kadernota 2016 van het College behandeld. De kadernota, het meerjarig financieel kader, stond in het teken van het einde van de grote bezuinigingsoperatie die in 2010 is gestart. Nu, 6 jaar later, is een groot aantal gestelde bezuinigingen gerealiseerd en dit geeft, samen met hogere inkomsten uit het Rijk, meer financiële ruimte. Ook de jaarrekening schrijft inmiddels weer zwarte cijfers. Maar toch is het niet al goud wat blinkt, en daar heeft de VVD aandacht voor gevraagd. Lees verder

 • Column benoeming burgemeester; Ik mag niet zeggen wat ik heb gestemd, maar laat mij niet ontnemen te zeggen hoe ik mij voel

  © Tekening van tekenaar ...

  09 juli − Column: “De gemeenteraad van Haarlem heeft gekozen voor”, dat lees je op het internet en in de krant over de benoeming van de nieuwe burgemeester. Op het proces voor de benoeming van een nieuwe burgemeester wordt in den lande al jaren kritiek geuit. Zo ook in Haarlem. Maar daar kunnen we in Haarlem op dit moment niks aan veranderen. Lees verder

 • De nieuwe burgemeester van Haarlem is bekend: Jos Wienen

  07 juli − De nieuwe burgemeester van Haarlem is bekend: Jos Wienen. De heer Wienen, van CDA huize, is momenteel burgemeester van Katwijk. De VVD wenst de heer Wienen van harte welkom in onze vrijgevochten, liberale stad, en zien uit naar een prettige samenwerking. Lees verder

 • Debatcafé Thorbecke op 11 juli met scheidend burgervader Bernt Schneiders

  06 juli − Op maandag 11 juli gaat scheidend burgervader Bernt Schneiders in debatcafé Thorbecke in discussie met de inwoners van Haarlem. Hij pleit voor vernieuwing van de lokale democratie met een ‘presidentiële burgemeester’ voorop. Ook moet de aanpak van zware criminaliteit snel beter en de verkoop van softdrugs worden gelegaliseerd, zo stelt hij naar 10 jaar ‘publieke dienst’ in een van de mooiste steden van Nederland. Lees verder

 • Het is gelukt! Ruim voldoende handtekeningen voor de 1e stap naar een referendum over Parkeerplannen

  28 juni − In enkele dagen zijn ruim 400 handtekeningen opgehaald om een inleidend verzoek te doen voor een referendum. Dat heeft VVD fractievoorzitter Rob de Jong tijdens de Kadernota bekend gemaakt. Het ophalen van de handtekeningen werd door een groep enthousiaste bewoners gedaan en dat ging vrij snel en soepel. Lees verder

 • Er bestaat geen financiële noodzaak om de parkeerbelastingen te verhogen

  09 juni − De coalitie van CDA, D66, PvdA en GroenLinks wil 1,2 miljoen euro binnenhalen door het parkeerbeleid te ‘moderniseren’. Deze maatregelen worden voorgespiegeld als ‘onvermijdelijk’ en de coalitie verwacht dan ook dat iedereen die tegen deze desastreuze parkeerplannen is, aangeeft hoe die lastenverzwaring dan wel gerealiseerd moet worden. Lees verder

 • De volgende stap: Handtekeningen verzamelen en Inspraak

  09 juni − Na de succesvolle bijeenkomst van afgelopen donderdag 2 juni zijn we nu druk bezig met het ondersteunen van de aanvraag voor een referendum over de nieuwe parkeerplannen. Wij vinden het belangrijk dat de bewoners van Haarlem zich kunnen uitspreken over deze desastreuze parkeerplannen. Lees verder

 • Zorg dat nieuw Parkeerbeleid om verbeteringen draait en niet om de verhoging van inkomsten

  © Foto: RTV NH/Geja Sikma

  03 juni − Op donderdag 2 juni werden in de commissie Beheer de parkeerplannen voor het Moderniseren Parkeren besproken. Daarbij was er ook ruimte voor insprekers om hun visie over te brengen op de raadsleden uit de commissie. Daar is gretig gebruik van gemaakt, zo’n 20 bewoners kwamen gebruik maken van hun inspreekrecht tegen de verkeersplannen. Daarna was het de beurt aan de raadsleden om zich uit te spreken over de parkeerplannen van het college. In het geval van de VVD is dat tegen de parkeerplannen. Wij verzetten ons dan ook samen met bewoners en ondernemers tegen deze plannen. Op deze website en op Facebook en Twitter zullen we u op de hoogte houden van ons verzet. Lees verder

 • Debatcafé Thorbecke op 13 juni: Fout parkeren in Haarlem….? Haarlem, straks duurste parkeerstad van Europa?

  02 juni − De ambitieuze parkeerplannen van coalitie D66, PvdA, GroenLinks en CDA liggen onder vuur. Dagblad Metro meldde zelfs recent dat ‘Haarlem hard op weg is naar het hoogste parkeertarief van Europa’. Extra munitie voor de tegenstanders in de stad, die onder aanvoering van VVD-raadslid Jeroen Boer, de plannen het liefst zo snel mogelijk in de prullenbak zien verdwijnen. Verantwoordelijk wethouder Cora-Yfke Sikkema van GroenLinks daarentegen ziet de voorstellen als een logische en broodnodige regulering van de toenemende en verstikkende parkeerdruk. In totaal liggen er 19 voorstellen. Jeroen Boer en Cora-Yfke Sikkema kruisen op maandag 13 juni over dit heikele onderwerp de degens met elkaar in Debatcafé Thorbecke. Locatie: Proeflokaal In den Uiver, Riviervismarkt 13, Haarlem. Iedereen is welkom. Aanvang: 20.00 uur. Lees verder

 • VVD kondigt referendum aan over Parkeren

  19 mei − De fractie van de VVD Haarlem heeft besloten een referendum te organiseren over de parkeerplannen van het college. Dit past in het beleid van de fractie om maximaal verzet te organiseren tegen de parkeerplannen van het college die desastreus uitpakken voor de inwoners en de bezoekers van onze stad. Lees verder

 • Debatcafé Thorbecke op dinsdag 24 mei: Haarlem goes ”blurring"

  19 mei − Tijdens een debat in Debatcafé Thorbecke op dinsdag 24 mei aanstaande zal om 20.00uur over het interessante fenomeen “blurring” worden gedebatteerd. VVD-Kamerlid Erik Ziengs, onder meer woordvoerder MKB, kruist de degens metFalco Bloemendal, voorzitter regio Noord-Holland Koninklijke Horeca Nederland. Andere belangrijke betrokken stakeholders, zoals lokale ondernemers en politici,schuiven ook aan. Lees verder

 • Wybren van Haga voorgedragen als kandidaat-lid Tweede Kamer

  19 mei − Met groot applaus heeft de algemene ledenvergadering van de VVD, afdeling Haarlem, Wybren van Haga voorgedragen als kandidaat-lid voor de Tweede Kamer. Een brief met deze aanbeveling wordt een dezer dagen door het Haarlems afdelingsbestuur verzonden naar het hoofdbestuur van de VVD in Den Haag, het bestuur van de VVD-Regio Noord-Holland, alsmede naar de scoutingscommissie. Lees verder

 • Zeg NEE tegen Parkeerplannen van Groenlinks wethouder Sikkema

  13 mei − De nieuwe parkeerplannen maken van de parkeersituatie in onze stad één grote puinhoop. Zo willen PvdA, GroenLinks, CDA en D66 toch weer betaald parkeren invoeren. Dit keer het liefst in de hele stad. Ze wil uw bezoek, dat per auto komt, beperken en op extra kosten jagen en dit alles om de gemeentekas te spekken. Deze plannen gaan Haarlemse gezinnen jaarlijks honderden euro’s kosten en zo harkt de gemeente zo'n vijf miljoen euro aan EXTRA belastingen binnen. Dit is onacceptabel. Uw auto is een werkpaard, geen melkkoe. Steun daarom onze actie tegen deze plannen. Lees verder

 • Vertrouwen in de professional of toch liever scoren?

  22 april − In de raad van 21 april dienden de PvdA en GroenLinks een drietal moties in naar aanleiding van de door hun geschreven discussienota ‘De Haarlemmer en het Systeem’. Deze discussienota kwam voort uit het ingetrokken initiatiefvoorstel ‘SignaLeerpunt Sociaal Domein’. Een initiatief waarbij de VVD in oktober 2015 al tot de slotsom kwam dat het met de beste bedoelingen tot stand was gekomen , maar dat veel taken al door de gemeente worden uitgevoerd. De VVD zag dan ook geen toegevoegde waarde in deze extra kostenpost en voorzag alleen maar meer onduidelijkheid. Dit onafhankelijke signaleerpunt zou ‘de boel’ in het sociaal domein wel even in de gaten gaan houden. Lees verder

 • Meer inzicht in de Basisinfrastructuur Sociaal Domein

  22 april − Op donderdag 14 april werd in de Commissie Samenleving de ‘Subsidieverstrekking basisinfrastructuur 2016 tot en met 2019’ besproken. In Haarlem is de basisinfrastructuur ingericht met laagdrempelige, vrij toegankelijke, niet individueel geïndiceerde en veelal collectieve voorzieningen. Dit moet ervoor zorgen dat burgers zich ‘in hun eigen kracht’ geholpen en ondersteund voelen. Hierdoor kunnen zij zelfstandig blijven functioneren en zo veel mogelijk meedoen, nu en in de toekomst. Toch zijn maar weinig inwoners van Haarlem bekend met deze sociale infrastructuur. Lees verder

 • De detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad 2016

  19 april − Wethouder Joyce Langenacker presenteerde onlangs haar nota over de toekomst van de detailhandel in Haarlem. En dat kwam haar op raadsbrede kritiek te staan, ook van de VVD. Lees verder

 • GroenLinks wethouder Sikkema kiest ramkoers met nieuwe Parkeerplannen

  31 maart − Wethouder Sikkema heeft haar plannen voor het moderniseren van het Parkeren in Haarlem bekend gemaakt. VVD Haarlem is geschrokken en woest over deze nieuwe parkeerplannen. Wij vragen ons af, hoe het mogelijk is dat de wethouder die nog in mei 2015 diep door het stof moest tijdens de presentatie van haar eerste plannen rondom het parkeren nu dezelfde plannen presenteert. Lees verder

 • 14 Maart Debatcafé Thorbecke: Een pittig debat over het Oekraïne-verdrag. Voor of tegen?

  05 maart − Binnenkort mag Nederland weer naar de stembus. Ditmaal voor een raadgevend referendum over de associatieovereenkomst tussen EU en Oekraïne. Er is al veel over gezegd en geschreven, maar de vragen blijven. Is het akkoord echt zo goed voor onze handel? En wordt Oekraïne er stabieler van? Welke rol speelt Rusland? Wat betekent het referendum voor de democratie en heeft het überhaupt zin? En maakt de anti EU-lobby misbruik van het referendum? Lees verder

 • “Het failliet van het gedogen” Hoe nu verder met het cannabisbeleid?

  23 februari − Onlangs is in de commissie Bestuur een rapport besproken dat is gevoed en gemaakt door gemeentebestuurders onder leiding van onze eigen burgemeester Bernt Schneiders. De lokale ervaringen van diverse gemeenten staan in het rapport centraal. Lees verder

 • VVD zet vrijwilligers Stichting Westelijk Tuinbouwgebied tijdens jaarlijkse Taartenactie in het zonnetje

  12 februari − Vrijdag 12 februari trokken de VVD Statenleden van Noord-Holland de provincie in om persoonlijk vele taarten uit te delen. De taarten worden uitgedeeld aan personen en organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor en in de maatschappij. In Haarlem werden op voordracht van de VVD Haarlem de vrijwilligers van Stichting Westelijk Tuinbouwgebied in het zonnetje gezet voor hun tomeloze inzet voor het behoud van ‘de Tuin van Haarlem’. Lees verder