• De bedenkingen van de VVD bij de 'Pim Mulier Verklaring van geen bedenkingen'

  15 oktober − Wethouder Van Spijk stelt aan de gemeenteraad van Haarlem voor om een Vvgb (verklaring van geen bedenkingen) af te geven in verband met omgevingsvergunning eerste fase voor het realiseren van 59 appartementen met parkeerplaatsen aan de Pim Mulierlaan. Op het eerste gezicht lijkt dit geen probleem. Echter, soms kan het geen kwaad om het geheugen nog even op te frissen. Lees verder

 • Jos Wienen, nieuwe burgemeester van Haarlem, neemt 10 oktober stelling in debatcafé Thorbecke

  05 oktober − Aanstaande maandag 10 oktober om 20.00 uur zal Jos Wienen, de kersverse CDA-burgemeester van Haarlem enkele pittige stellingen verdedigen tegenover de bezoekers van debatcafé Thorbecke. Wienen (56) geeft zijn geloofsbrieven af over onder meer de gekozen burgemeester, vrije wietteelt, scheiding staat en kerk, openingstijden van horeca/winkels, jeugdzorg, asielopvang, Geert Wilders, parkeren en het CDA. Hij verdedigt daarbij ook stellingen die niet zijn mening weergeven, maar waarmee zijn debatvaardigheden optimaal worden getest. Het aanwezige publiek heeft het laatste oordeel of hij daarin slaagt. Lees verder

 • Handhaven als dat hoort!

  26 september − Tijdens de raad van 22 september werd de nota van het College “Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond” behandeld. Fijn dat er in dit dossier iets gebeurt maar treurig dat we daar 5 jaar op hebben moeten wachten. Lees verder

 • Gesjoemel rondom Collegeauto Haarlem

  23 september − Eind december 2014 presenteerden de wethouder en de Burgemeester van Haarlem, het college, het voorstel om de collegeauto een Audi A6 Limousine 2.8, geleverd in maart 2010 met 85.000 kilometer op de teller, in te ruilen voor een nieuwe collegeauto. Bovenop het inruilen van de auto was er nog eens extra € 50.000,- nodig om de nieuwe collegeauto aan te schaffen. De meerderheid van de raad is tegen deze aanschaf en de extra uitgave. Lees verder

 • Directeur Spaarnelanden faciliteert eigen Schaakclub in kantine Spaarnelanden

  22 september − VVD Haarlem heeft vernomen dat er afgelopen weekend 17, 18 september 2016, een schaaktoernooi is gehouden in de kantine van Spaarnelanden. Er werd in de kantine geschaakt door jeugdschaakclub Chesscool Haarlem. Medewerkers van de facilitaire dienst van Spaarnelanden hebben de kantine ontruimd om plaats te maken voor dit toernooi en de catering werd die dagen ook verzorgd voor de jeugdschaakclub. Opvallend is dat de directeur van Spaarnelanden de heer Oosting tevens betrokken blijkt bij bovengenoemde schaakclub. Lees verder

 • Debatcafé Thorbecke op 19 september met Staatssecretaris Sander Dekker over gelijke kansen in het onderwijs

  07 september − Op maandag 19 september zal in debatcafé Thorbecke in een debat met staatssecretaris Sander Dekker gesproken worden over de kansengelijkheid in het voortgezet onderwijs in Nederland. Lees verder

 • Kadernota 2016: Te weinig ambitie

  11 juli − De gemeenteraad heeft begin juli de kadernota 2016 van het College behandeld. De kadernota, het meerjarig financieel kader, stond in het teken van het einde van de grote bezuinigingsoperatie die in 2010 is gestart. Nu, 6 jaar later, is een groot aantal gestelde bezuinigingen gerealiseerd en dit geeft, samen met hogere inkomsten uit het Rijk, meer financiële ruimte. Ook de jaarrekening schrijft inmiddels weer zwarte cijfers. Maar toch is het niet al goud wat blinkt, en daar heeft de VVD aandacht voor gevraagd. Lees verder

 • Column benoeming burgemeester; Ik mag niet zeggen wat ik heb gestemd, maar laat mij niet ontnemen te zeggen hoe ik mij voel

  © Tekening van tekenaar ...

  09 juli − Column: “De gemeenteraad van Haarlem heeft gekozen voor”, dat lees je op het internet en in de krant over de benoeming van de nieuwe burgemeester. Op het proces voor de benoeming van een nieuwe burgemeester wordt in den lande al jaren kritiek geuit. Zo ook in Haarlem. Maar daar kunnen we in Haarlem op dit moment niks aan veranderen. Lees verder

 • De nieuwe burgemeester van Haarlem is bekend: Jos Wienen

  07 juli − De nieuwe burgemeester van Haarlem is bekend: Jos Wienen. De heer Wienen, van CDA huize, is momenteel burgemeester van Katwijk. De VVD wenst de heer Wienen van harte welkom in onze vrijgevochten, liberale stad, en zien uit naar een prettige samenwerking. Lees verder

 • Debatcafé Thorbecke op 11 juli met scheidend burgervader Bernt Schneiders

  06 juli − Op maandag 11 juli gaat scheidend burgervader Bernt Schneiders in debatcafé Thorbecke in discussie met de inwoners van Haarlem. Hij pleit voor vernieuwing van de lokale democratie met een ‘presidentiële burgemeester’ voorop. Ook moet de aanpak van zware criminaliteit snel beter en de verkoop van softdrugs worden gelegaliseerd, zo stelt hij naar 10 jaar ‘publieke dienst’ in een van de mooiste steden van Nederland. Lees verder

 • Het is gelukt! Ruim voldoende handtekeningen voor de 1e stap naar een referendum over Parkeerplannen

  28 juni − In enkele dagen zijn ruim 400 handtekeningen opgehaald om een inleidend verzoek te doen voor een referendum. Dat heeft VVD fractievoorzitter Rob de Jong tijdens de Kadernota bekend gemaakt. Het ophalen van de handtekeningen werd door een groep enthousiaste bewoners gedaan en dat ging vrij snel en soepel. Lees verder

 • Er bestaat geen financiële noodzaak om de parkeerbelastingen te verhogen

  09 juni − De coalitie van CDA, D66, PvdA en GroenLinks wil 1,2 miljoen euro binnenhalen door het parkeerbeleid te ‘moderniseren’. Deze maatregelen worden voorgespiegeld als ‘onvermijdelijk’ en de coalitie verwacht dan ook dat iedereen die tegen deze desastreuze parkeerplannen is, aangeeft hoe die lastenverzwaring dan wel gerealiseerd moet worden. Lees verder

 • De volgende stap: Handtekeningen verzamelen en Inspraak

  09 juni − Na de succesvolle bijeenkomst van afgelopen donderdag 2 juni zijn we nu druk bezig met het ondersteunen van de aanvraag voor een referendum over de nieuwe parkeerplannen. Wij vinden het belangrijk dat de bewoners van Haarlem zich kunnen uitspreken over deze desastreuze parkeerplannen. Lees verder

 • Zorg dat nieuw Parkeerbeleid om verbeteringen draait en niet om de verhoging van inkomsten

  © Foto: RTV NH/Geja Sikma

  03 juni − Op donderdag 2 juni werden in de commissie Beheer de parkeerplannen voor het Moderniseren Parkeren besproken. Daarbij was er ook ruimte voor insprekers om hun visie over te brengen op de raadsleden uit de commissie. Daar is gretig gebruik van gemaakt, zo’n 20 bewoners kwamen gebruik maken van hun inspreekrecht tegen de verkeersplannen. Daarna was het de beurt aan de raadsleden om zich uit te spreken over de parkeerplannen van het college. In het geval van de VVD is dat tegen de parkeerplannen. Wij verzetten ons dan ook samen met bewoners en ondernemers tegen deze plannen. Op deze website en op Facebook en Twitter zullen we u op de hoogte houden van ons verzet. Lees verder

 • Debatcafé Thorbecke op 13 juni: Fout parkeren in Haarlem….? Haarlem, straks duurste parkeerstad van Europa?

  02 juni − De ambitieuze parkeerplannen van coalitie D66, PvdA, GroenLinks en CDA liggen onder vuur. Dagblad Metro meldde zelfs recent dat ‘Haarlem hard op weg is naar het hoogste parkeertarief van Europa’. Extra munitie voor de tegenstanders in de stad, die onder aanvoering van VVD-raadslid Jeroen Boer, de plannen het liefst zo snel mogelijk in de prullenbak zien verdwijnen. Verantwoordelijk wethouder Cora-Yfke Sikkema van GroenLinks daarentegen ziet de voorstellen als een logische en broodnodige regulering van de toenemende en verstikkende parkeerdruk. In totaal liggen er 19 voorstellen. Jeroen Boer en Cora-Yfke Sikkema kruisen op maandag 13 juni over dit heikele onderwerp de degens met elkaar in Debatcafé Thorbecke. Locatie: Proeflokaal In den Uiver, Riviervismarkt 13, Haarlem. Iedereen is welkom. Aanvang: 20.00 uur. Lees verder

 • VVD kondigt referendum aan over Parkeren

  19 mei − De fractie van de VVD Haarlem heeft besloten een referendum te organiseren over de parkeerplannen van het college. Dit past in het beleid van de fractie om maximaal verzet te organiseren tegen de parkeerplannen van het college die desastreus uitpakken voor de inwoners en de bezoekers van onze stad. Lees verder

 • Debatcafé Thorbecke op dinsdag 24 mei: Haarlem goes ”blurring"

  19 mei − Tijdens een debat in Debatcafé Thorbecke op dinsdag 24 mei aanstaande zal om 20.00uur over het interessante fenomeen “blurring” worden gedebatteerd. VVD-Kamerlid Erik Ziengs, onder meer woordvoerder MKB, kruist de degens metFalco Bloemendal, voorzitter regio Noord-Holland Koninklijke Horeca Nederland. Andere belangrijke betrokken stakeholders, zoals lokale ondernemers en politici,schuiven ook aan. Lees verder

 • Wybren van Haga voorgedragen als kandidaat-lid Tweede Kamer

  19 mei − Met groot applaus heeft de algemene ledenvergadering van de VVD, afdeling Haarlem, Wybren van Haga voorgedragen als kandidaat-lid voor de Tweede Kamer. Een brief met deze aanbeveling wordt een dezer dagen door het Haarlems afdelingsbestuur verzonden naar het hoofdbestuur van de VVD in Den Haag, het bestuur van de VVD-Regio Noord-Holland, alsmede naar de scoutingscommissie. Lees verder

 • Zeg NEE tegen Parkeerplannen van Groenlinks wethouder Sikkema

  13 mei − De nieuwe parkeerplannen maken van de parkeersituatie in onze stad één grote puinhoop. Zo willen PvdA, GroenLinks, CDA en D66 toch weer betaald parkeren invoeren. Dit keer het liefst in de hele stad. Ze wil uw bezoek, dat per auto komt, beperken en op extra kosten jagen en dit alles om de gemeentekas te spekken. Deze plannen gaan Haarlemse gezinnen jaarlijks honderden euro’s kosten en zo harkt de gemeente zo'n vijf miljoen euro aan EXTRA belastingen binnen. Dit is onacceptabel. Uw auto is een werkpaard, geen melkkoe. Steun daarom onze actie tegen deze plannen. Lees verder

 • Vertrouwen in de professional of toch liever scoren?

  22 april − In de raad van 21 april dienden de PvdA en GroenLinks een drietal moties in naar aanleiding van de door hun geschreven discussienota ‘De Haarlemmer en het Systeem’. Deze discussienota kwam voort uit het ingetrokken initiatiefvoorstel ‘SignaLeerpunt Sociaal Domein’. Een initiatief waarbij de VVD in oktober 2015 al tot de slotsom kwam dat het met de beste bedoelingen tot stand was gekomen , maar dat veel taken al door de gemeente worden uitgevoerd. De VVD zag dan ook geen toegevoegde waarde in deze extra kostenpost en voorzag alleen maar meer onduidelijkheid. Dit onafhankelijke signaleerpunt zou ‘de boel’ in het sociaal domein wel even in de gaten gaan houden. Lees verder