• Bakkie doen met de VVD? Kom zondag 26/2 naar de Botermarkt

  © VVD Haarlem

  20 februari − Op zondag 26 februari komt de VVD koffietruck naar Haarlem. Drink met ons gezellig een bakkie op de Botermarkt en ga in gesprek met onze TK kandidaat Wybren van Haga of spreek onze raadsleden aan over de lokale politiek. Lees verder

 • Haarlem kleurt (kiest) Van Haga

  © VVD Haarlem

  20 februari − Op woensdag 15 maart mogen we weer stemmen. In Haarlem kiezen wij natuurlijk voor onze Wybren van Haga. Daarom ging het posterplakteam er op zaterdag 18 februari op uit om Haarlem een beetje Van Haga te kleuren. Wil je ook een poster ontvangen? Stuur dan een berichtje naar info@vvdhaarlem.nl Lees verder

 • Gezellige opening VVD Café in de Koningstraat

  © VVD Campagne

  20 februari − Op vrijdag 17 februari vond in het VVD Café in de Koningstraat 54 de campagneaftrap plaats voor de leden van de VVD. Dat deden we met een gezellige vrijdagmiddagborrel. Vanaf 25 februari gaat het campagneteam vanuit het VVD Café in de Koningstraat de straat op om een succesvolle campagne te voeren. Tijdens de campagne is iedereen welkom in het VVD Café om een 'bakkie te komen doen'. Het café is tijdens de campagnemomenten geopend. Dit zal in de weekenden tussen 10.00 uur en 17.00 uur zijn. Lees verder

 • De VVD over het dossier ‘De Koepel’

  © Open de Koepel

  20 februari − In de raadsvergadering van 16 februari jl. bespraken we opnieuw dit dossier. Opnieuw vroeg het College om een reactie van de raad op het Collegebesluit de koepel aan te kopen van het Rijk om door te kunnen leveren aan de stichting Panopticon (de ab-bc overeenkomst). Waarom opnieuw? Zijn eerste besluit nam het College snel terug omdat een meerderheid in de raad tegen bleek. Maar ook dit tweede besluit rammelt aan alle kanten. Lees verder

 • VVD Statenfractie en VVD Haarlem zetten de vrijwilligers van de Dorpsraad Spaarndam in het zonnetje

  © VVD Haarlem

  12 februari − Vrijdag 10 februari gingen de VVD Statenleden van Noord-Holland er op uit om in de provincie persoonlijk taarten uit te delen. De taarten werden uitgedeeld aan personen en organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor en in de maatschappij. In Haarlem zijn de leden van de Dorpsraad Spaarndam in het zonnetje gezet voor hun tomeloze inzet. Lees verder

 • 11 februari Ondernemers Event en VVD Noord-Holland Dag

  03 februari − Op 11 februari 2017 wordt voor de tweede keer de Noord-Holland Dag voor VVD Leden gehouden in Claus Park Collection Bosweg 19, 2131 LX te Hoofddorp. Deze dag wordt geopend met het Ondernemers Event waarbij Ondernemers, leden en geïnteresseerden van harte welkom zijn. Lees verder

 • De VVD over het dossier ‘De Koepel’

  30 januari − Voor alle duidelijkheid: de VVD juicht de vestiging van universitair onderwijs in Haarlem toe. Ook met behulp van commerciële partijen. Alleen niet tegen elke prijs. Een kort overzicht. Lees verder

 • Debatcafé Thorbecke op maandag 30 januari over een aanpassing van de Wet Toetsing levensbeëindiging

  27 januari − Op 30 januari 2017 zal in Debatcafé Thorbecke een debat plaats vinden over een aanpassing van de Wet Toetsing levensbeëindiging. Tweede Kamerlid Arno Rutte, niet alleen woordvoerder over Cultuur en Wetenschap maar ook Volksgezondheid en Welzijn zal in debat gaan met UvA-hoogleraar Cognitieve Neurowetenschap Victor Lamme. Lees verder

 • Inwoners dienen inleidend verzoek in tot het houden van een referendum over de invoer van het Betaald Parkeren regime in Haarlem

  27 januari − Deze week hebben 2 Haarlemse burgers het inleidend verzoek gedaan tot het houden van een referendum. Dit verzoek werd ondersteund door ongeveer 1500 kiezers, die hun handtekening hebben gezet onder dit verzoek. Dit is dus ruimschoots boven het benodigde aantal van 400, dat nodig is om een inleidend verzoek te kunnen doen. Het verzoek is ingeleverd bij de voorzitter van de gemeenteraad. Lees verder

 • Werken aan vooruitgang voor de vrouwen in de vrouwenopvang

  © Blijf Groep

  15 januari − Afgelopen donderdag bespraken we in de commissie Samenleving de uitkomsten van het onderzoeksrapport over de vrouwenopvang van de Blijf Groep op de locatie IJmond. Dit onderzoek heeft het college op o.a. stevig aandringen van de VVD ingesteld nadat er eerder in opdracht van de Blijf Groep al een onderzoek was uitgevoerd. Aanleiding voor de onderzoeken waren aanhoudende meldingen over misstanden betreffende de hygiëne, ongedierte, schurft, (ongeoorloofd) bezoek en prostitutie, financiën en de begeleiding en bejegening vanuit de Blijf Groep. Lees verder

 • Pas op de plaats maken: Werken aan een toekomstbestendige oplossing voor het Stationsplein

  15 januari − Afgelopen donderdag besprak de commissie Beheer het Stationsplein. Dit voor zo’n 33 miljoen euro met Chinees natuursteen ingerichte plein is inmiddels al jaren onderwerp van discussie. Het plein werd jaren geleden zonder besluit van de gemeenteraad met het dure Chinese natuursteen bestraat en de bestrating zorgt sindsdien voor problemen. Het steen brokkelt af, met vele spoedreparaties en duur onderhoud als gevolg. Lees verder

 • Nieuw raadslid VVD Haarlem

  10 januari − Wouter Rutten wordt namens de VVD op donderdag 26 januari aanstaande geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Haarlem. Hij volgt Rob de Jong op die recentelijk zijn zetel inleverde. Lees verder

 • Column over sport, cultuur en goede voornemens

  08 januari − Een start van een nieuw jaar en goede voornemens lijken hand in hand te gaan. Goede voornemens richten zich bij volwassenen veelal op ‘die paar kilootjes kwijtraken’ of eindelijk beginnen met sporten omdat een gezondere levensstijl gewenst is. En voor de reeds ‘fitte mensen’ kan meer tijd besteden aan cultuur ook een goed voornemen zijn. Natuurlijk zijn er nog veel meer goede voornemens te verzinnen. Zoals eens vaker omkijken naar de ouder wordende buurman of iets vaker van het positieve uitgaan. Maar dat is niet het bruggetje dat ik wil slaan. Lees verder

 • Digitale archivering in de gemeente Haarlem

  08 januari − De VVD Haarlem heeft in verschillende dossiers gemerkt dat het voorkomt dat e-mails van ambtenaren gewist zijn. Daardoor is het vaak lastig om dossiers achteraf te doorgronden en een zorgvuldig onderzoek naar de gang van zaken is veelal onmogelijk. Regelmatig ontvangt de VVD berichten over verdwenen mailtjes en e-mail correspondentie van ambtenaren en wethouders die op USB-sticks door het stadhuis zwerven. Een situatie die in een professionele organisatie niet mag voorkomen. Lees verder

 • Verklaring vertrek Fractievoorzitter VVD Haarlem

  07 januari − Fractievoorzitter van de VVD in Haarlem Rob de Jong heeft de VVD fractie gisteren verrast met de mededeling dat hij afscheid neemt van de VVD om als kandidaat Tweede Kamerlid voor de PVV aan de verkiezingen te gaan deelnemen. Lees verder

 • Verklaring Rob de Jong

  07 januari − Op vrijdag 6 januari 2017, om 19.00 uur, heb ik de leden van de Haarlemse VVD-fractie meegedeeld dat ik een plaats op de kieslijst van de PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 heb geaccepteerd. Dit heeft uiteraard consequenties voor mijn functioneren binnen de gemeenteraad van Haarlem. Lees verder

 • Nieuwjaarsreceptie VVD Haarlem 18 januari 2017 20.00 uur in Stempels

  02 januari − Op 18 januari 2017 houdt het Lokale Netwerk Haarlem-Zandvoort van de VVD een nieuwjaarsreceptie. Graag nodigen wij u uit om gezamenlijk het glas te heffen op het jaar 2017. Lees verder

 • De VVD zegt NEE tegen de parkeerplannen van wethouder Sikkema

  17 december − Kent u die graaimachines op de kermis? Onze Jeroen Boer over de parkeerplannen van wethouder Sikkema. Tientallen moties en amendementen waren tijdens de behandeling nodig om deze rammelende parkeerplannen te verbeteren. Wat de VVD betreft waren deze aanpassingen niet verstrekkend genoeg om alsnog in te kunnen stemmen. Wij stemden tijdens de raadsvergadering op 15 december dan ook tegen deze plannen. Lees verder

 • Besluit over Parkeerplannen op 15 december vanaf 19:30 Stadhuis Grote Markt. Komt allen !

  13 december − Donderdagavond 15 december, vanaf 19:30 wordt door de gemeenteraad een besluit genomen over de nieuwe parkeerplannen. Deze raadsvergadering vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis aan de Grote Markt en is openbaar. U kunt daar dan zelf zien, welke politieke partijen voor deze slechte parkeerplannen zijn en welke partijen tegen. Kom kijken en laat nog één keer uw protest blijken door aanwezig te zijn op de publieke tribune. Dat maakt indruk en uw steun hebben we nodig. Nogmaals binnen 6 weken na het raadsbesluit van 15 december zal de aanvraag voor een referendum worden gedaan. Na dit eerste inleidende verzoek van 400 handtekeningen volgt begin 2017 dan het definitieve verzoek. Daar moeten we dan 4000 handtekeningen voor ophalen. Samen met u gaat dat lukken. Lees verder

 • Debatcafé Thorbecke on tour op 7 december: Democratie onder druk?

  30 november − Woensdag 7 december a.s. om 20.30 uur zullen, onder leiding van moderator Alex de Vries, scheidend Kamerlid Ingrid de Caluwé, kandidaat-Kamerlid Wybren van Haga en kandidaat-Kamerlid Martijn Bolkestein in debat gaan over onze parlementaire democratie. Het openbaar debat vindt plaats in Debatcafé Thorbecke dat voor deze gelegenheid verhuist naar Overveen. Lees verder